En kreativ selektion á la dr Mengele

Högern blir aldrig nöjd när det gäller lönesänkningar. Ingen lön alls eller – ännu bättre – betala för att få arbeta, är högerns våta dröm. Alla människor som inte tillhör de utvalda ses i grunden som parasiter, tärande på Jordens resurser utan att bidra med något av värde. En kreativ selektion á la dr Mengele, där de alldeles för många reduceras till lämpligt antal, väntar i slutet av den väg de i grunden feodala högermänniskorna skrider fram på.

Leave a Reply