Pax Romana är Frihetens död

Pengar är makt! Och makt betyder – makt över människor. Ju mer pengar desto fler får man att göra som man vill. Alltså – man lyder mig. All makt handlar om lydnad. Frihet och lydnad går inte ihop. Jesus uppmanade den rike mannen att göra sig av med alla sina pengar. Sedan kunde han få evigt liv. Det vill säga bli ett med det levande. Att vara både penningrik och levande går alltså inte ihop.
Det går inte att dela med den man har makt över. Inte heller fred är möjlig, så länge någon har makt över någon annan. Frihet är bara möjlig tillsammans med andra fria individer. Fria människor kan inte bära mörker inombords, som man inte vågar vara i. Sådana mörker styr individen och en styrd individ är inte fri. Individer rädda för sitt eget inre försöker styra andra, så att dessa skall fås att bära rädslan åt en, och man själv skall kunna känna sig ledig och fri. Filmerna om Helan och Halvan är studier i denna mekanism. Den penningkramande eliten är lika löjeväckande som Helan och vi andra lika patetiskt vanmäktiga som Halvan. Så här behöver det inte vara.
Kärlek föder liv. Ägande föder kontroll. Kontroll och frihet går inte ihop. Ägande går varken ihop med kärlek eller frihet. Att bara vara öppnar till en inre källa, som förblir stängd hos den som äger och kontrollerar. Detta är den stora hemligheten. Varats hemlighet. Den hemlighet Jesus hela tiden talade om, men som vi – fixerade vid ägandet – har svårt att öppna oss för.
Alla Jordens stater länsas nu snabbt på sina resurser. Tekniken är rå och effektiv. Skuldsättning och reparation med ännu mera skuldsättning. Snart är hela Jorden pantförskriven. Då – när ingen ytterligare kreditexpansion är möjlig – förfaller panten till dem som äger skulden. Då får vi se vem som hela tiden stod bakom gardinen. Då har de valda ombuden gjort sitt och behöver inte springa ärenden längre. Kanske får man var sitt gods i Sörmland och blir Konungens befallningsman.
Paradigmskifte innebär övergång till en annan dimension, i vilken problem, som synes olösliga i denna, plötsligt framstår som enkla och självklara. Det hemska med sådana skiften är att de förutsätter ett språng in i det okända. De svar frågorna får är av den natur att de inte kan förstås innan man är där. Det är därför det handlar om tro och inte om vetande. Det är bara här det inte går att veta. Där är det så självklart att inte ens frågan är intressant. Evolutionen har inte på något sätt gjort halt i och med människan. Personligen tror jag att nästa steg är en medveten planet. Alltså att Jorden är en person i Universum. Det sker redan. Vi behöver inte göra annat än öppna upp och ta in. Den inre tomhet, som så många försöker fylla med tusen olika metoder, fyller sig själv. Inifrån. Allt är redan här. Ge bort och du skall få. Överlämna hela dig själv, till något som väntar allra längst in, och du skall bli ett med allt. Där börjar det verkligt nya. Inte en grotesk kopia av det gamla Romarriket med Pax Romana, som den så kallade eliten drömmer om. Istället visar det sig att Universum är större. Mycket större. Och vi tillsammans är mogna att ta in det.

Leave a Reply