Får man tycka så?

Aldrig blev det så tydligt som efter 9/11. Minsta kunskaper i fysik och mekanik leder till insikten att tvillingtornen sprängdes. Om en tappad sten faller uppåt då står vi inför ett bedrägeri. Att påstå att våningsplanen i tornen – inklusive betongen, armeringen, 560.000 kvm korrugerad plåt och de av stål fackverkskonstruerade trossbottnarna – kan förvandlas till pulver, utan närvaro av sprängmedel, det är också bedrägeri.

Men det kan vara politiskt förbjudet att hävda fysisk sanning. Har Makten bestämt att sedan hösten 2001 faller släppta stenar uppåt, då vet de Lydiga vad de har att rätta sig efter. Vill du leva i den världen?

Leave a Reply