Archive for the ‘Uncategorized’ Category

En kreativ selektion á la dr Mengele

lördag, februari 13th, 2010

Högern blir aldrig nöjd när det gäller lönesänkningar. Ingen lön alls eller – ännu bättre – betala för att få arbeta, är högerns våta dröm. Alla människor som inte tillhör de utvalda ses i grunden som parasiter, tärande på Jordens resurser utan att bidra med något av värde. En kreativ selektion á la dr Mengele, där de alldeles för många reduceras till lämpligt antal, väntar i slutet av den väg de i grunden feodala högermänniskorna skrider fram på.

Utbudspolitik smakar makt

torsdag, februari 11th, 2010

Sedan ett par årtionden bedrivs i Sverige så kallad utbudspolitik. Ytterst få vet vad det betyder.

Utbudspolitik innebär att landet skall ha en hög arbetslöshet. Det skall stå många sökande till varje jobb och utgöra det så kallade utbudet. Ett stort utbud gör många att välja på. Konkurrensen mellan dom som vill sälja sin arbetstid, skall då leda till att priset på arbetstid sjunker. Den som säljer sig billigast får jobbet.

Svensk höger menar att detta leder till fler jobb. Om arbetskraften säljer sig billigare, så har den som köper arbetskraft råd att anställa fler, påstår man. Men varför skall ett företag anställa fler, om det redan producerar så mycket det kan sälja? Istället blir det ökade vinster till företagsägarna eftersom kostnaden för löner sjunker.

Jag hävdar att utbudspolitiken leder till sänkta löner och att det i sin tur tar ner efterfrågan i landet. Minskad efterfrågan innebär minskad produktion och uppsägning av arbetskraft vilket leder till ytterligare lönepress och minskad köpkraft och efterfrågan.

Är jag smartare än högerfolket som inser detta? Inte alls. Högern inser det också. Men har läppar som förnekar det händerna gör. Högerfolk vill ha fler arbetslösa. Så pressas lönerna ner hos anställda, som i rädsla för att förlora jobbet till någon som kräver ännu lägre lön, med en sänkt blick ger upp sin känsla av människovärde. Högerfolket skapar ett bristsamhälle där makt och kontroll hos ett fåtal extremrika är viktigare än allas välfärd. Svårare än så är det inte.

Enkel matematik

måndag, januari 25th, 2010

Politiker som låtsas företräda de många, när de i själva verket ständigt jämnar vägen för storfinansen, är verkligt svåra att uthärda. Dom kan omöjligen ha begrundat universums förunderliga skönhet och samtidigt undrat över vad Livet och evolutionen vill med Jorden och människan.
På sextiotalet fanns visionen om frigjord tid tack vare mekanisering och senare datorisering. Tid att leva i ökad frihet från försörjningstvånget. Tid att bara vara levande. Idag kräver den räntedrivna och livsfientliga och alltmer maffialiknande nyliberalismen mer människotid än någonsin. Inte för att vi behöver mer varor utan för att vi skall tillfredsställa de groteskt rikas cancerlika krav på tillväxt.

Ju mer människor jobbar till en lön som är för låg i förhållande till vad de skapar, desto fortare blir hela Jorden multimiljardärernas privategendom. Ju mer vi jobbar för billigt, desto fortare blir vi av med allt. Det är en obönhörlig och enkel matematik. Pengar är ingenting i sig självt. Alla pengar är fordringar på att mängden människor som är satta i skuld skall betala med sin livstid. När man fattar detta grundläggande faller resten på plats av sig självt.

De mest djävulska av kapitalägarna har dessutom mage att skuldbelägga folk som lånar över sin betalningsförmåga, trots att dom själva driver fram och drar nytta av detta beteende. Det man inte betalar ut i lön måste nämligen krängas ut som lån om det som produceras också skall kunna konsumeras. Lätt som en plätt. Självklart kommer sammanbrotten i ekonomin allt tätare men det är exakt vad man vill. Vid varje sammanbrott utarmas landets finanser allt mer. Till sist finns inget annat val än att sälja ut allt vi förvaltar gemensamt  till de supperrika ägarna av världens stora banker och koncerner. Alla sjukhus, all vägar alla skolor. Hela det allmänna försäkringssystemet och alla bolag som vi gemensamt äger som medborgare i nationen Sverige. Helt enkel allt som går att omvandla till privat vinst.

Om du tror att du kommer att tillhöra vinnarna när den sjukligt rika tusendelen av folket gör upp om vem som skall vara herre på täppan, då kan du naturligtvis fortsätta att hetsa mot invandrare och sjukskriva och av arbete utslitna människor. Men förvänta dig ingen nåd om du själv kroknar en dag. Dina vänner i den så kallade eliten kommer bara att iskallt se på när du drunknar, ivriga att stycka upp kvarlåten efter dig.

Men om du som jag inte vill leva i en värld styrd av varglika paranoiker, om du tror på demokrati och människors lika värde, då måste vi göra gemensam sak och tillsammans ta makten över pengarna. Det vill säga över frukten av alla människors arbete. Att tro att demokrati kan fungera utan den makten är en ren illusion uppfunnen av dem som berikar sig på den. Och det första konkreta steget som ofrånkomligen måste tas är en nationalisering av bankväsendet. Hur det skall gå till må vi samtala om. Men vill vi undvika de superrikas diktatur måste det absolut göras.

Kroppsscanning – för ett fogligare folk

fredag, januari 22nd, 2010

Nog är det övertydligt. Inside job igen. Cui bono? Om vanliga säkerhetsrutiner hade följts så hade Abdulmutallab aldrig kommit upp i luften med sina dynamitkalsonger. Lika lite som hela 9/11 hade gjort det.

Vad vinner den superrika eliten denna gång i sina försök att lägga allt under total kontroll? Det omedelbara torde väl bli att blockera alla muslimska kvinnor från möjligheten att flyga. Kroppsscanning av sina kvinnor kan väl knappast muslimska män gå med på och givetvis inte inte heller kvinnorna själva. Och männen torde väl också ha svårt för det för egen del. Alltså sker en upptrappning av USA:s och Englands terror mot den muslimska världen.

Men även västerlänningar genomgår en gradvis psykisk deformation genom att acceptera en alltmer integritetskränkande kontroll. Något stukas inuti. Någonting görs fogligare och danas till en tilltagande lydnad.

OM extrema muslimska grupper verkligen ville bedriva terror mot ett västerland så är flyget inte alls det effektivaste målet. Mest terror skapar det som riktas mot de många människornas vardag. Typ bomber mot järnvägsräls att detonera innan fullsatta tåg kör hem folk från jobbet. Bomber mot varuhus och stora idrottsevenemang. Några luft/bränslebomber i tunnelbanorna vid rusningstid vars eldklot suger ut lungorna på och kremerar några hundra personer åt gången. Listan kan göras hur lång och djävulsk som helst. Det behövs inte ens några människor som klarar av att döda sig själva vid attackerna.
Allt skulle behöva övervakas. Alltid. Ingen frihet skulle finnas kvar.

De verkliga terroristerna är nu som alltid, den självutnämnda elit som anser sig ha rätt till en allt större del av vår gemensamma Jord. Kapitalkoncentrationen går nu med en rasande fart. Snart äger ett fåtal allt som går att köpa för pengar. Inklusive människor. Ett så orättvist och maximalt instabilt läge kan bara upprätthållas med kontroll. Total kontroll på allt. De rikas paranoia vet till sist inga gränser. Privata arméer mot förtvivlade människor vars rop på mat och rättvisa kallas för terrorism blir vår framtid.

Det är upp till var och en att välja sida. Den som vill leva som en lydnadsleende elitwannabe ska naturligtvis glatt underkasta sig kroppsscanning. Endoskop och gastroskop kommer senare liksom spekulum. Det är bara att säga ja, detta underbara och positiva lilla ord.

För den som ser att allt går käpprätt åt helvete just nu gäller tuffare tag. Ny kraft måste komma från roten. Demokratiskt valda ombud är i bästa fall förvirrade eller – troligare – redan på väg bort till elitens sjukliga himmelrike. Nu är tid att se. Och det första att genast driva fram är en nationalisering av bankväsendet. Utan kontroll över pengarna kan inget folk leva i frihet.

Tid att se – nu!

tisdag, januari 19th, 2010

Vad gör ett folk när det börjar ana att ledarna inte är ärliga? När det börjar märkas att man säger det ena men planerar för något helt annat?

Bryr vi oss om demokratin? Det kanske är lika bra att så kallade starka män i kraft av hopsamlat kapital tar över och styr världen åt oss?

Ja, kanske kunde man låta det gå så, men en avgörande sak talar emot: Den så kallade eliten är inte frisk. Dom är galna. Dom lider av en patologisk omognad. En brist på empati som gör dom farliga för omgivningen. Därför måste dom hindras.

Det går inte att förhandla med dessa människor. Dom förstår inte vad ordet kompromiss innebär. Dom ljuger i alla lägen där dom tror sig vinna på det. Man måste ta ifrån dom deras maktmedel. En reduktion måste genomföras.

Det som händer nu i Sverige och i hela världen är den psykiskt förkrympta elitens försök att göra slavar av alla andra. Till detta behöver dom militär. Privat militär som bara lyder eliten. Det minsta vi knystar om orättvisor så kommer vi att kallas terrorister och vi blir med ens lovligt rov för legoknektar att tillfredsställa sig med. Chile och Argentina ger exempel på vad jag menar.

Upprinnelsen till skotten i Ådalen 1931 skedde i Vallvik. Efter morden stiftades lag som förbjöd att man under några som helst omständigheter fick sätta in militär mot civilbefolkning. Från och med den 1 juni 2006 är den lagen upphävd. (En lag av samma innebörd upphävdes på hösten samma år i USA. Den hade då gällt ända sedan konstitutionen skrevs.) Från och med 2010 har vi inte längre allmän värnplikt. Bara den norska nobelkommittén kan missa att inse vad som är på gång.

Det sovande folket

måndag, januari 18th, 2010

Reinfeldt skriver om det sovande folket. Slår det honom någon gång att han aldrig skulle kunna vinna ett val hos ett vaket folk?

I den verkliga världen

lördag, januari 16th, 2010

Jag tror ibland att vi har gått in i en Kalle Ankavärld där fantasi gäller som verklighet. Att vi med stormsteg är på väg bort från en demokrati som bara kan fungera så länge två plus två är lika med fyra. Oavsett hur svag och oansenlig den är som säger det.

I den verkliga världen klarar inte Hani Hanjour att flyga en Boeing 757-223 in i Pentagon på sätt som skedde. Det vet varenda pilot. Varför tiger dom? I den verkliga världen pulvriseras inte över 100.000 ton armerad betong genom ett aldrig så högt ras. Det vet varenda betongtekniker. Varför tiger dom? Det går inte heller, i den verkliga världen, att finna kondenserat bly på glasfiber i dammet inne i Deutsche Bank om bara jordens dragningskraft och fotogen var aktiva när tvillingtornen rasade. Varje kemist inser detta utan vidare. Men dom tiger. Varför?

Får man tycka så?

torsdag, januari 14th, 2010

Aldrig blev det så tydligt som efter 9/11. Minsta kunskaper i fysik och mekanik leder till insikten att tvillingtornen sprängdes. Om en tappad sten faller uppåt då står vi inför ett bedrägeri. Att påstå att våningsplanen i tornen – inklusive betongen, armeringen, 560.000 kvm korrugerad plåt och de av stål fackverkskonstruerade trossbottnarna – kan förvandlas till pulver, utan närvaro av sprängmedel, det är också bedrägeri.

Men det kan vara politiskt förbjudet att hävda fysisk sanning. Har Makten bestämt att sedan hösten 2001 faller släppta stenar uppåt, då vet de Lydiga vad de har att rätta sig efter. Vill du leva i den världen?

måndag, januari 4th, 2010

Hej alla cuibonos!
Vi önskar er ett mycket levande och rikt år 2010